Back to top
Công trình Thủy Điện Hương Sơn

 CÔNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn

Giá trị hợp đồng: 24.078.341.000 đồng ( Hai mươi tư tỷ không trăm bảy tám triệu ba trăm bốn mốt ngàn đồng chẵn)

Nội dung hợp đồng: Thi công gói thầu TĐHS-XD5: Gia công chế tạo và thi công xây lắp tuyến đường ống áp lực nhà máy thủy điện Hương Sơn.

Đây là công trình có địa bàn thi công hiểm trở, kỹ thuật thi công phức tạp. Nhà thầu phải thi công lắp đặt các đường ống áp lực trên vách núi có nhiều đoạn độ dốc lên đến 57o,. Điều kiện tập kết vật tư máy móc thiết bị thi công đến công trình gặp rất nhiều khó khăn do đường giao thông dốc cao, gập ghềnh. COMA25 đã bàn giao công trình cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

Một số hình ảnh công trình:

 

Tài liệu đính kèm: