Back to top

Bạn đang ở đây

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại COMA25 trân trọng Kính mời các Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

(Xây dựng) - Ngày 4/2, tại Hà Nội, Cty CP Xây lắp và thương mại COMA25 thuộc TCty COMA đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (4/2/1980 - 4/2/2015).

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 phát động cuộc thi viết: "Tìm hiểu COMA25: 35 năm Xây dựng Phát triển"

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016