Back to top

Bạn đang ở đây

Thành tựu đạt được

Huân chương Lao động hạng III;

-Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao động Việt nam

-Huy chương vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt nam 1998.

-Huy chương vàng chất lượng cao công trình,  sản phẩm Xây dựng Việt nam năm 2000.

- Nhiều giấy khen của các cấp ngành qua các năm.

Tài liệu đính kèm: