Back to top

1. Xây lắp:             

- Các công trình dân dụng, công nghiệp.

- Các công trình giao thông, thuỷ lợi.

- Công trình đường dây, trạm biến áp điện.

- Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng.

- Công trình cầu, đường, bến cảng.

- Sản xuất lắp dựng kết cấu thép.

- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

2. Kinh doanh: