Back to top

Tin mới đăng

Huân chương Lao động hạng III; -Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao...
     Công ty không ngừng phát triển từ khi thành lập; xuất phát điểm với...
1. Xây lắp:              - Các công trình dân dụng, công nghiệp. - Các...
TS Nguyễn Thị Bình - Tổng giám đốc Cty COMA25: “Thành công vì biết góp...
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm...

Huân chương Lao động hạng III;

-Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao động Việt nam

-Huy chương vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt nam 1998.

-Huy chương vàng chất lượng cao công trình,  sản phẩm Xây dựng Việt nam năm 2000.

- Nhiều giấy khen của các cấp ngành qua các năm.

     Công ty không ngừng phát triển từ khi thành lập; xuất phát điểm với 20 CBCNV đến nay công ty đã có lượng CBCNV dài hạn là gần 200 người, lao động ngắn hạn mùa vụ trên các công trình có những thời điểm lên tới trên 1000 người.