Back to top

Tin mới đăng

Huân chương Lao động hạng III; -Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao...
     Công ty không ngừng phát triển từ khi thành lập; xuất phát điểm với...
1. Xây lắp:              - Các công trình dân dụng, công nghiệp. - Các...
TS Nguyễn Thị Bình - Tổng giám đốc Cty COMA25: “Thành công vì biết góp...
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm...

You are here

Huân chương Lao động hạng III;

-Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao động Việt nam

-Huy chương vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt nam 1998.

-Huy chương vàng chất lượng cao công trình,  sản phẩm Xây dựng Việt nam năm 2000.

- Nhiều giấy khen của các cấp ngành qua các năm.