Back to top

Tin mới đăng

Huân chương Lao động hạng III; -Bằng khen của Bộ xây dựng, Liên đoàn Lao...
     Công ty không ngừng phát triển từ khi thành lập; xuất phát điểm với...
1. Xây lắp:              - Các công trình dân dụng, công nghiệp. - Các...
TS Nguyễn Thị Bình - Tổng giám đốc Cty COMA25: “Thành công vì biết góp...
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm...

You are here

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2008 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2009 của công ty Cổ phần Xây lắp & Thương mại COMA với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.