Back to top

Bạn đang ở đây

Đỗ Thị Thư

Hạnh phúc là khi mỗi ngày được đến công ty và làm việc - Mỗi buổi sáng khi bước chân tới Công ty từ bác Bảo vệ, chị nấu ăn và các anh chị em trong Công ty đều vui vẻ, mọi người đón chào một ngày làm viêc hiệu quả, một tình cảm thân thiết ấm nồng.

Tài liệu đính kèm: